KTN mukana neuvottelemassa AVAINTESin kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista

10.11.2023

Sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset ovat toteutuneet sovitusti, nyt neuvotellaan kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista. Neuvotteluissa tarkastellaan myös Avainta ry:n lakkauttamisen vaikutuksia sopimuskokonaisuuteen.

AVAINTESin nykyinen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset ovat toteutuneet sovitusti ja nyt neuvottelemme kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista.

JUKO, OAJ, KTN, JHL, Jyty ja Avaintyönantajat AVAINTA neuvottelevat korotuksista 15. maaliskuuta 2024 mennessä. Jos palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1. toukokuuta 2024 lukien.

Avainta ry:n lakkauttaminen

Avaintan hallitukselle on myönnetty 27. lokakuuta mandaatti aloittaa toimet yhdistyksen lakkauttamiseksi, joten neuvotteluissa tarkastelemme myös Avainta ry:n lakkauttamisen vaikutuksia sopimuskokonaisuuteen.

Avaintan hallitus suosittelee jäsenyrityksilleen liittymistä KT:n yritysjaostoon.