Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kaikilla KTN:läisillä sopimusaloilla

1.6.2016

Neuvottelutulokset on hyväksytty ehdollisina siten, että sopimusten voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan, että tehdyillä neuvottelutuloksilla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseksi riittävä kattavuus ja että keskusjärjestöt allekirjoittavat kilpailukykysopimuksen.

Kunta-alan, AVAINTES:n ja Energiateollisuuden toimihenkilösopimuksen työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimuksen  soveltamisneuvottelujen neuvottelutulokset on hyväksytty.  Kilpailukykysopimuksen   mukaisesti pidennetään vuotuista työaikaa 24 tuntia ja kunta-alan lomarahoja leikataan määräaikaisesti  30% lomanmääräytymisvuosina 2016- 2019. Lisäksi sovittiin työaikapankkijärjestelmien  sekä paikallisen sopimisen edistämisestä.   Kunta-alalla ja AVAINTES:ssa työaikaa pidennetään lähtökohtaisesti 30 minuutilla viikossa, Energiateollisuuden toimihenkilösopimuksessa ensisijaisesti paikallisesti sovituin tavoin.

 

Neuvottelutulokset on hyväksytty ehdollisina siten, että sopimusten voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan, että tehdyillä neuvottelutuloksilla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseksi riittävä kattavuus ja että keskusjärjestöt allekirjoittavat kilpailukykysopimuksen.

 

Yksityiskohtaisista sopimusmuutoksista tiedotetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoitettua kilpailukykysopimuksen.