KTK:n lausunto ympäristöministeriölle koskien maankäyttö- ja rakennuslakien ja -asetusten muuttamista löytyy Edunvalvontasivuilta kohdasta Annetut lausunnot.

22.1.2013