YTN on jättänyt suunnittelu- ja konsulttialalle lakkovaroituksen

24.11.2019

Lakkovaroitus on annettu kolmelle kolmen päivän lakolle, jotka sijoittuvat ajanjaksolle 9.-18.12.

 Lakon piirissä ovat kaikki suunnittelu- ja konsulttialan isoimmat yritykset, joissa työskentelee yhteensä noin 75% alan henkilöstöstä. Lakon piirissä ovat kaikki ylempien toimihenkilöiden työtehtävät näissä yrityksissä.


Myös Ammattiliitto Pro on antanut lakkovaroituksen suunnittelu- ja konsulttialalle.


Miksi annamme lakkovaroituksen?


Ensimmäisen vaiheen painostustoimet eli ilmoitetut ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielto eivät yksinään näytä riittävän. Alan palkkoja täytyy pystyä korjaamaan. Työnantaja on kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, että vientisektorin asettamaa kustannusvaikutuskattoa ei tulla ylittämään.
Työnantaja vaatii myös edelleen tiukasti, että jos työajanpidennys poistetaan, poistaminen täytyy jotenkin kompensoida.
Toivomme, että lakon uhka riittää vakuuttamaan työnantajan siitä, että alan henkilöstö on vaatimustensa kanssa tosissaan.


Tuula Aaltola
vastuullinen asiamies, YTN suunnittelu- ja konsulttiala
tuula.aaltola@tek.fi