Energia-alan neuvottelut jatkuvat

16.2.2022

Energia-alan neuvottelut jatkuvat

Ylemmät toimihenkilöt

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Energiateollisuus ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat lähteneet käyntiin. Osapuolet ovat tehneet esityksensä ja antaneet vastauksensa.

Työnantaja esittää muun muassa työsopimuslain alittavia heikennyksiä lomien määräytymiseen ja säästövapaiden osalta työnantajalle oikeutta määrittää, milloin ne voidaan käyttää.

– Tällaisia heikennyksiä emme voi sallia, YTN linjaa.

Palkkaratkaisusta ei ole vielä keskusteltu tarkemmin. YTN katsoo, että energia-alan ylemmille toimihenkilöille pitää saada kilpailukykyinen palkkaratkaisu, joka parantaa jokaisen ylemmän toimihenkilön ansiotasoa.

– Yleiskorotus on meidän kaikkien etumme. Sillä voimme varmistaa, että jokainen pysyy ansiokehityksessä mukana.

YTN:n tavoitteen mukaan työehtosopimukseen saadaan kirjaus etätyöstä ja varmistus sille, että ylempi toimihenkilö saa kertyneet liukumatunnit ja matka-ajan, jos se on sovittu vapaana pidettäväksi. Lisäksi luottamusmiehen asemaa ja perhevapaiden tasa-arvoisuutta vanhempien välillä pitää parantaa.

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, ettei työnantaja anna juurikaan arvoa sille, että ylemmät joustavat ilman korvauksia. Jokaisen kannattaa miettiä, paljonko tekee ilmaista työtä, joka ylittää saldoleikkurit, josta ei makseta ylityökorvausta tai jopa työtä, jota ei kirjata mihinkään.

– Meidän on itse pidettävä nämä asiat esillä. Työnantajalle sopii kyllä ilmainen lisätyö.

Neuvottelu jatkuvat, ja neuvotteluaikoja on sovittu helmikuun ajalle. Voimassa oleva työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa.

Toimihenkilöt

Suomen Konepäällystöliiton, Ammattiliitto Pro:n ja Energiateollisuus ry:n väliset neuvottelut energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta eivät ole edenneet ja Suomen Konepäällystöliitto ja Ammattiliitto Pro pitävät tärkeänä, että työnantaja avaisi jumiutuneita neuvotteluita vielä tällä viikolla. Palkansaajajärjestöt ovat huolissaan sopimusratkaisun venymisestä, kun sopimus päättyy 28.2.2022.