Avaintes-neuvottelutiedote 7/2022

16.2.2022

Avaintes:n neuvotteluissa jatkettiin keskiviikkona työaikakysymysten ja palkkausjärjestelmän parissa. Työaikojen osalta käsiteltiin mm. järjestöjen esityksiä työvuorojen muuttamisen käytänteiden tarkentamisesta ja varallaoloon liittyvistä kysymyksistä. KTN pitää tärkeänä, että varallaolomääräyksiä muokattaisiin vastamaan nykyistä ”mobiilimpaa” työelämää.

Asuntovarallaolo koetaan vanhentuneeksi käytännöksi, eivätkä varallaoloon liittyvät työtehtävätkään välttämättä enää edellytä fyysistä siirtymistä työpaikalle. Tes-määräyksiä tulisi painottaa mm. vasteaikoihin ja varallaolon toistuvuuteen liittyviin edellytyksiin korvausta määriteltäessä.

Palkkausjärjestelmän uudistamistarpeiden osalta työnantajan ja työntekijäpuolen näkemykset ovat valitettavan kaukana toisistaan. KTN ja muut järjestöt pitävät tärkeänä lisätä sekä työntekijöiden palkkatietämystä että henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeuksia.

Näiden teemojen ja matkakustannusten korvausten osalta neuvottelut jatkuvat torstaina.