Kuntasektorin sopimukset päättyvät 28. helmikuuta

28.2.2022

Kuntasektorin sopimukset päättyvät 28. helmikuuta

Kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset (1.4.2020–28.2.2022) päättyvät maanantaina 28. helmikuuta.

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)
  • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS)
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus, 1.9.2021–28.2.2022.)

  Jos neuvotteluissa ei saavuteta tulosta ennen sopimusten päättymistä, kuntasektori siirtyy sopimuksettomaan tilaan tiistaina 1. maaliskuuta.

Kunta-alalla neuvottelut jatkuvat tänään maanantaina iltapäivällä.

Sopimukseton tila

Määräajaksi solmittavissa virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa palkoista, työajoista, vuosilomista ja lomarahoista. Kun sopimuksen voimassaolo päättyy, alkaa sopimukseton tila.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi. Työntekijän arkea sopimukseton tila ei muuta: työt tehdään vanhan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja(t) eivät pääse sopimukseen työehdoista. Palkansaajien työtaistelukeinoja ovat muun muassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakko.