Energia-alan toimihenkilöiden neuvottelutulos

3.3.2022

Energiateollisuus ry:n, PRO:n ja SKL:n hallinnot ovat hyväksyneet energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Työehtosopimus tulee voimaan 1.3.2022 ja on voimassa 29.2.2024 saakka. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 31.1.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella 1,5 prosenttia.

Lisäksi palkkoja korotetaan 1.6.2022 yrityskohtaisella 0,4 prosentin erällä, joka lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden kuukausipalkoista.

Vähimmäispalkkoja ja luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvauksia korotetaan 1,9 %:lla 1.6.2022.

Mikäli 1.6.2023 toteutettavasta palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 31.1.2023 mennessä, voi kumpikin osapuoli irtisanoa sopimuksen päättymään 28.2.2023.