Rakennustarkastaja, Toholammin kunta. Hae 15.8.2019 klo 16:00 mennessä

2.7.2019

Toholampi on tunnettu vehreästä jokilaaksomaisemasta ja aktiivisesta elinkeinotoiminnastaan.
Kunta tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
Alkusyksystä avautuu ulkopäiväkoti ja aloitamme ensi vuonna uuden koulukeskuksen
rakentamisen.
Kunnassa pääset osaksi nuorekasta ja sitoutunutta työyhteisöä, jossa vallitsee innostunut ja
kannustava ilmapiiri sekä vahva kehittämisen ja eteenpäin menemisen meininki.
Toholammin kunnassa on haettavana
RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2020 alkaen nykyisen rakennustarkastajan
siirtyessä eläkkeelle. Virkaa hoidetaan viransijaisena 1.10.2019 - 31.12.2019.
Rakennustarkastajan tehtävät ovat asiakaspalvelutyötä ja sisältävät rakentamiseen tarvittavien
lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten sekä tarkastusten suorittamista,
rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa sekä rakennusvalvonnan kehittämistyötä.
Rakennustarkastajan tehtävänä on myös valmistella kaavoitukseen liittyvät asiat
kunnanhallitukselle, valvoa kaavojen noudattamista sekä rakennetun ympäristön ja rakennusten
kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennusvalvontapalveluita tullaan mahdollisesti myymään myös
Lestijärven kuntaan.
Rakennustarkastaja toimii kunnan ympäristösihteerinä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan
esittelijänä. Tehtäviin kuuluu myös ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai
maankäyttölain- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys. Lisäksi
hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä
tehtävistä
Arvostamme oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, tietotekniikan hallintaa sekä suomen kielen hyvää
suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä toimimisessa edesauttaa kokemus rakenne- ja
rakennussuunnittelusta. Aikaisempi kokemus rakennustarkastajana toimimisesta katsotaan eduksi.
Viranhoito vaatii oman auton käyttöä.
Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Paikkaa täytettäessä noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen alan teknisen sopimuksen (TS) mukaan.
Hakemus ansioluetteloineen ja mahdollinen palkkatoive tulee toimittaa 15.8.2019 klo 16.00
mennessä sähköpostiosoitteeseen: tekninen@toholampi.fi. Aihekenttään maininta
”rakennustarkastaja”.
Lisätietoja antavat 29.7 – 9.8.2019 välisenä aikana tekninen johtaja Juha Hopeavuori puh. 040 150
5302 ja rakennustarkastaja Jukka Nurmela puh. 040 150 5310.
Lisätietoja Toholammin kunnasta kotisivuilta www.toholampi.fi.
Toholampi 26.6.2019

Toholammin kunnanhallitus