Johtava energia-asiantuntija (2kpl), Helsingin kaupunki. Hae 16.9.2019 mennessä.

3.9.2019

Johtava energia-asiantuntija

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Rakennetun omaisuuden hallinta, Yhteiskuntavastuuyksikkö

Työavain 6-131-19

Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta.

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan parantamaan Helsingin rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja tekemään hiilineutraalia Helsinkiä! 

Haemme JOHTAVAA ENERGIA-ASIANTUNTIJAA yhteiskuntavastuuyksikköön.

Tehtävinäsi ovat energia- ja elinkaarisuunnittelun ohjaus ja muu energiatehokkuusasiantuntemus toimitilahankkeissa, kiinteistöjen elinkaari- ja energiaratkaisujen kehittäminen sekä monipuoliset rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kehitys- ja koordinointitehtävät. 

Tulet jäseneksi ympäristö- ja energiatiimiimme, jossa toimit osana hankekohtaisia projektitiimejä ja teet yhteistyötä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Sinulla on myös mahdollisuus päästä mukaan kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja monimuotoiseen verkostoyhteistyöhön.

Työssä tarvitaan erittäin hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Tärkeitä ominaisuuksia hakemassamme henkilössä ovat yhteistyökyky, oma-aloitteisuus ja innostus energiatehokkuuden edistämiseen.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa sekä Helsingin kaupungin monipuoliset työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Jätä hakemuksesi kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään 16.9.2019 klo 16.00 mennessä.
Sähköisen hakemuksen lisäksi voit niin halutessasi toimittaa sähköpostitse CV:n rekrytoivalle esimiehelle Sara Tapialalle. 

Kutsuja haastatteluihin voidaan tehdä jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto

Ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta tekniseltä alalta ja vähintään viiden vuoden työkokemus.

Lisäksi edellytämme

Rakennusten energia- ja elinkaarisuunnittelun tuntemusta, kokemusta rakennushankkeista, projektinjohtamistaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja. Kansainväliset tehtävät edellyttävät myös sujuvaa englanninkielen osaamista.

Luemme eduksi

Rakennusten energialaskennan osaamisen, taloteknisen osaamisen, rakennusten ympäristöluokitusten tuntemuksen, kiinnostuksen rakentamisen kiertotalouteen ja hiilijalanjälkilaskentaan, verkostojohtamistaidot sekä tilahankeprosessin tuntemuksen.

Työaika

36 h 45 min

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Tiimipäällikkö Sara Tapiala, 09 310 23268, sara.tapiala(at)hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Jätä hakemuksesi kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään 16.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 6-131-19 ohjaa suoraan ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

********************

Johtava energia-asiantuntija

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Rakennetun omaisuuden hallinta, Yhteiskuntavastuuyksikkö

Työavain 6-133-19

Haku päättyy 16.09.2019 klo 16:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta.

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan parantamaan Helsingin rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja tekemään hiilineutraalia Helsinkiä! 

Haemme JOHTAVAA ENERGIA-ASIANTUNTIJAA yhteiskuntavastuuyksikköön.

Johtavana energia-asiantuntijana yhteiskuntavastuuyksikössä tehtävinäsi ovat olemassa olevaan palvelurakennuskantaan tarvittavien energiatehokkuustoimenpiteiden kartoittaminen ja toteuttaminen erityisesti kiinteistöjen älykkäiden energiajärjestelmien, datan hyödyntämisen ja avaamisen, digitalisaation ja automaation näkökulmasta sekä muut monipuoliset rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kehitys- ja koordinointitehtävät. 

Tulet jäseneksi ympäristö- ja energiatiimiimme ja teet yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Sinulla on myös mahdollisuus päästä mukaan kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja monimuotoiseen verkostoyhteistyöhön.

Tehtävän hoitaminen edellyttää jatkuvaa alan seurantaa, toimintatapojen kehittämistä ja oman osaamisen päivittämistä. Tärkeitä ominaisuuksia hakemassamme henkilössä ovat yhteistyökyky, oma-aloitteisuus, hyvät vuorovaikutustaidot ja innostus energiatehokkuuden edistämiseen. Työssä tarvitaan erittäin hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kansainväliset tehtävät edellyttävät lisäksi sujuvaa englanninkielen osaamista. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa sekä Helsingin kaupungin monipuoliset työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Jätä hakemuksesi kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään 16.9.2019 klo 16.00 mennessä.
Sähköisen hakemuksen lisäksi voit niin halutessasi toimittaa sähköpostitse CV:n rekrytoivalle esimiehelle Sara Tapialalle. 

Kutsuja haastatteluihin voidaan tehdä jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto

Ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta tekniseltä alalta sekä vähintään viiden vuoden työkokemus asiantuntijatehtävistä.

Lisäksi edellytämme

Välttämättömäksi kokemukseksi katsotaan rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät tehtävät. Lisäksi edellytämme kokemusta jostakin seuraavista aihepiireistä: rakennusautomaatio, älykkäät energia- tai kiinteistöjärjestelmät ja järjestelmäintegraatiot, talotekniikka, tietoliikenne ja avoimet rajapinnat.

Luemme eduksi

Kokemuksen projektin johtamisesta ja verkostomuotoisesta työskentelystä sekä osaamisen ja ymmärryksen kiinteistöjen ylläpidosta.

Työaika

36 h 45 min

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Tiimipäällikkö Sara Tapiala, 09 310 23268, sara.tapiala(at)hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Jätä hakemuksesi kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään 16.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 6-133-19 ohjaa suoraan ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.