Suunnitteluinsinööri, Tuusulan kunta. Hae 1.3.2020 mennessä.

13.2.2020

Tuusulan kunta hakee suunnitteluinsinöörin sijaista kunnallistekniikan suunnittelun yksikköön 15.2.2021 asti.

Tehtäviisi kuuluu tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelu sekä suunnittelua tukevat selvitystyöt ja päätösten valmistelu. Kokemuksestasi riippuen osallistut myös suunnittelun projektinjohtotehtäviin ja kunnallistekniikan yleissuunnitteluun asemakaavojen laatimisvaiheessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on yhdyskuntatekniikan insinöörin (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaava tehtävään soveltuva tutkinto tai pitkälle edenneet opinnot. Arvostamme muutaman vuoden kokemusta kunnallistekniikan suunnittelusta, suunnittelun apuvälineinä käytettävien tietokoneohjelmien ja erityisesti Novapoint -suunnitteluohjelmiston tuntemusta sekä hyvää suullista ja kirjallista esiintymistaitoa. 

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3476,93 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan mahdolliset lisät. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566, petri.juhola(at)tuusula.fi

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen su 1.3.2020 mennessä sähköisesti www.tuusula.fi/tyopaikat.