Projekti-insinöörin sijaisuus, Kauniaisten kaupunki. Hae 27.3.2020 mennessä.

6.3.2020

Projekti-insinöörin sijaisuus

Haemme Kauniaisten kaupungin kuntatekniikan tulosalueelle liikennealan projekti-insinöörin määräaikaista sijaista ajalle: 18.5.2020 – 1.6.2021. Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua.

Projekti-insinöörin työssä pääset vaikuttamaan kaupunkilaisten arjen liikkumiseen ja Kauniaisten kaupunkiympäristön kehittämiseen. Projekti-insinöörin työ sisältää monipuolisesti kaupunkiliikenteeseen liittyvien selvitysten laatimista, liikenteeseen liittyvien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista sekä liikenneympäristön kehittämistehtäviä.

Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu:

  • kestävän liikkumisen edistäminen osana kaupungin omia ja seudullisia hankkeita
  • liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen katualueilla
  • liikenteen ohjauksen toimenpiteistä vastaaminen (opastus, liikennevalot, tiemerkinnät)
  • liikenteen seurannasta vastaaminen (selvitykset, tutkimukset, laskennat, raportointi)
  • sidosryhmätyöskentely (kaupungin eri toimialojen välillä, asukkaiden kanssa ja alan asiantuntijaryhmien kanssa mm. HSL, Väylä, Espoo)
  • liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
  • katuinfran rakennuttamiseen ja suunnitteluun osallistuminen liikenteen asiantuntijana
  • kuntatekniikan päällikön sijaistus tarvittaessa
  • muut liikenteen asiantuntijatehtävät

Tehtävänkuva voi painottua myös erityisosaamisesi mukaan.

Sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto sekä riittävä kokemus tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää alan asiantuntemusta, itsenäistä työotetta ja projektien hallintaa, yhteistyökykyisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Projekti-insinöörinä osaat sovittaa yhteen erilaisia intressejä ja mielipiteitä.  Lisäksi valmiutesi tuottaa kirjallista materiaalia ovat hyvät. Liikennealan kokemus ja kunnallisten toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi. Kaksikielinen Kauniainen arvostaa myös molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta. Olemme savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 505 6234 tai kuntatekniikan päällikkö Jarkko Riipinen, puh. 050 382 8756 (etunimi.sukunimi@kauniainen.fi)

Haku tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemukset voi toimittaa myös postitse Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo PL 52, 02701 Kauniainen.

Hakuaika päättyy 27.3.2020.

Linkki sähköiseen hakuun: https://response.questback.com/kauniaistenkaupunki/njioyvmtxf