Tietosuojavastaava, Espoon kaupunki. Hae 19.10.2020 mennessä.

29.9.2020

 

 
  


Tietosuojavastaava

 

Hakuaika päättyy 19.10.2020 15:45

 

Espoon kaupunki, Konsernihallinto, Rahoitus ja talous -yksikkö, Turvallisuus ja valmius

Vakinainen Kokoaikatyö

Työavain ESPOO-01-172-20

Työ alkaa 1.12.2020

Tehtäväkohtainen palkka: 4163,21 €/kk

Hakuaika 29.9.2020 11:00 - 19.10.2020 15:45

Muu hallinto- ja toimistotyö, Espoo

 

HAE TYÖPAIKKAA

Etsimme tietosuojavastaavaa Espoon kaupungille. Kyseessä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltamiseen liittyvä tehtävä.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää (kaupunki) saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämän korkean tietosuojan tason, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Näin ollen tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjän toimintaa tukevaa tarkoitusta varten, tietosuojavastaava:

- osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan toimien kaupunkitasoisen tietosuojaryhmän puheenjohtajana

- osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon

- osallistuu tietosuoja-asetuksen edellyttämiin vaikutustenarviointeihin esimerkiksi tietojärjestelmäprojekteissa

- seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä

- osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen

- tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa

- toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin

- raportoi organisaation johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista

- vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä.

Voit olla etsimämme henkilö, mikäli hallitset tietosuoja-asiat ja tietosuoja-asetus on sinulle tuttu. Sinulla on vankka kokemus tietosuoja-asioista. Tuotat sujuvaa tekstiä sekä olet luonteva toimija ja vuorovaikuttaja niin asiantuntijoiden kuin ylimmän johdonkin kanssa. Luemme eduksi lisäksi kokemuksen hankinnoista sekä tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista.

Tarjoamme Sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman työnantajan palveluksessa sekä Espoon henkilöstöedut, muun muassa 100 ilmaista uintikertaa vuodessa, työmatkaedun sekä liikunta- ja kulttuuriedun.

Ensimmäinen henkilökohtainen haastattelukierros toteutetaan to 22.10. klo 12-16 ja pe 23.10. klo 11-12.

Aloitus 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

Työpaikan nimi: Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Asemakuja 2 C, 02770, Espoo

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään kokemusta tietosuoja-asioiden parissa toimimisesta, tietosuoja-asetuksen tuntemista, sekä verkostojohtamisen taitoa. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tuottaa hyvää suomenkielistä kirjallista materiaalia, hyvää englannin kielen taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää osaamista.

Tehtävään valittavalle tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi annat suostumuksesi selvitykselle.

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Konsernihallintoon kuuluvat konserniesikunta, konsernipalvelut ja sisäinen tarkastus.

Konserniesikunnan yksikköjä ovat rahoitus ja taloussuunnittelu, strategia ja kehittäminen, henkilöstö, kaupunkikehitys, palvelut ja laatu, hallinto- ja lakiasiat sekä viestintä.

Tarjoamme työntekijöillemme monia etuja työskennellessäsi Espoossa. Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, joka on hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

 

 

Lisätietoja

Tehtävästä lisätietoja antaa turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, p. 043 824 5679, etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Työnantaja

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.