Paikkatietopäällikkö, Tuusulan kunta. Hae 17.10.2021 mennessä.

10.9.2021

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Haemme Tuusulan kunnan maankäytön ja paikkatiedon palvelualueelle 

paikkatietopäällikköä paikkatietoyksikköön

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan paikkatietoa ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietojärjestelmistä ja -aineistoista, kartaston ylläpidosta, geodeettisesta laskennasta sekä maastomittauksista. Paikkatietoyksikössä työskentelee 15 henkilöä. 

Tehtävänäsi ovat paikkatietoyksikön esihenkilötehtävät, johtaminen, sidosryhmäyhteistyö sekä paikkatietojärjestelmiin, -aineistoihin ja -prosesseihin liittyvät asiantuntija- ja kehitystehtävät. Vastaat koko paikkatietoyksikön toiminnan kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä sekä paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien ym. hankintojen kilpailuttamisesta.

Arvostamme kehitysmyönteisyyttä ja taitoa oppia uusia asioita nopeasti ja syvällisesti. Olet kiinnostunut paikkatietoalan uusista suuntauksista ja johdat paikkatietoyksikköä suunnitelmallisuudella sekä selkeillä tavoitteilla. Luot esimerkilläsi innostusta työympäristöön ja edistät uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Katsomme eduksi kunnallisen päätöksentekoprosessin tuntemuksen.

Tehtävässä edellytetään paikkatietoasioiden laajaa tuntemusta, paineensietokykyä, aktiivisuutta, avointa toimintatapaa, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja esihenkilötehtävissä sekä asiakaskontakteissa. Tarjoamme kehitysmyönteisen ja avoimen työympäristön, laajat mahdollisuudet ja vastuun paikkatiedon edistämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on maanmittausinsinöörin AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemusta paikkatietoalasta.

Työsuhde on vakinainen ja se täytetään aikaisintaan 1.12.2021 alkaen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön (TS) sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3763,63€/kk. Koeaika on 6 kk. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätiedot vt. paikkatietopäällikkö Mikko Kantonen, mikko.kantonen@tuusula.fi, 040 314 3530

Jätä sähköinen hakemus ansioluetteloineen 17.10.2021 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.