Vesihuoltopäällikkö, Jämsä

9.3.2022

Haku päättyy: 18.3.2022 11:59
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 9.3.2022 12:53
Työn luonne: Kokoaikatyö

Muut etsivät hakijoita, me tekijöitä. Meillä on haettavana

Vesihuoltopäällikön virka

Jämsän kaupungin omistama Jämsän Vesi liikelaitos tuottaa yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut toiminta-alueillaan Jämsässä. Liikelaitos ylläpitää myös jätevesiverkostoa, jätevesipumppaamoja ja jätevesipuhdistamojaan. Jämsän Vedellä on kolme jätevedenpuhdistamoa (Jämsä, Halli ja Länkipohja). Jämsän puhdistamon laajennus ja saneeraus valmistui kesäkuussa 2021.

Jämsän Vesi Liikelaitoksen vesihuoltopäällikön vakinainen virka on haettavana 25.2.2022 alkaen ja virka täytetään mahdollisimman pian. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (vesihuoltoala) tai aiempi vastaava insinööritutkinto sekä vankka työkokemus vesihuoltotekniikan ja vesihuoltolaitoksen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvistä tehtävistä. Edellytämme oman auton käyttöä ja sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme vahvaa johtamistaitoa, hallinto- ja talousosaamista, yhteistyökykyä ja hyviä viestintätaitoja.

Vesihuoltopäällikön tehtäviin kuuluu Jämsän Vesi Liikelaitoksen operatiivinen johtaminen. Tiimiin kuuluu 9 työntekijää, asiakkaina

5 600 kiinteistöä (n. 17 000 asukasta), liikevaihto n. 4,4 milj. euroa. Investoinnit keskimäärin n. 2,0 milj. euroa vuodessa.

Vesihuoltopäällikön tehtäviin kuuluu:

- Jämsän Vesi Liikelaitoksen operatiivinen johtaminen

- johtokunnan päätettäväksi menevien asioiden valmistelu ja esittely kokouksissa

- Jämsän Veden toiminnan kehittäminen liiketaloudellisia periaatteita noudattaen

- Jämsän Veden suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä, sopimuskokonaisuuksista, tiedottamisesta vastaaminen ja

- sidosryhmäsuhteista huolehtiminen.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Palvelussuhteen alussa viranhaltijan edellytetään osallistuvan Jämsän kaupungin työterveyshuollon suorittamaan työhöntulotarkastukseen sekä huumausainetestaukseen. Palvelussuhteen ehdot ovat TS:n mukaiset.

Tarjoamme kehitysmyönteisen työyhteisön, mukavat työkaverit, nykyaikaisen työympäristön ja työvälineet. Jämsän kaupunki tukee henkilöstön hyvinvointia mm. tarjoamalla henkilöstölleen Edenredin liikunta- ja kulttuuriedun. Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Jätäthän hakemuksesi ansioluetteloineen kuntarekrypalvelun kautta, 18.03.2022 klo 12 mennessä.

Haastattelut pidetään 7.4. ja 8.4.

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vesihuoltopaallikon-virka-419173/