Sopimusalat ja sopimukset

Tekniikka ja Terveys KTN ry hoitaa pääsopijajärjestö JUKO:n jäsenjärjestönä kunta-alan edunvalvonta-asiat. Kunta-alan kolme pääsopijajärjestöä JUKO, KoHo ja Kunta-alan Unioni neuvottelevat ja tekevät keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. KTK:lla on JUKO/KTN:n kautta edustus pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteisissä elimissä, kuten pääneuvotteluryhmässä, neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry vastaa mm. seuraavien työmarkkinasäännösten neuvotteluista ja teosta sekä toimeenpanosta:

 • Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) JUKO:n organisaation kautta

 • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen (ET) itsenäisesti

 • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) itsenäisesti (entinen palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY

KTN vaikuttaa  JUKO:n jäsenjärjestönä

 • Kunnallisen alan pääsopimukseen (PS)
 • Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES)
 • Muihin erillisiin virka- ja työehtosopimuksiin ja suosituksiin
 • Kunnalliseen yhteistoimintalakiin
 • Ammattiyhdistyskoulutusta koskeva virka- ja työehtosopimukseen
 • Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaan suositukseen
 • Työsuojelun yhteistoimintasopimukseen ja
 • Ryhmähenkivakuutussopimukseen

KTK vaikuttaa neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestönä mm. energia-alan ylempien toimihenkilöiden ja yksityisen laboratorioalan sopimuksiin.

KTN:n paikallisyhdistykset (Pyryt) tekevät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia palvelussuhteen ehdoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin sekä neuvottelevat virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta ottaen huomioon JUKO:n linjaukset.

Neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä.