Järjestö

KTK LYHYESTI

 • Perustettu 17.6.1970.
 • Kuntien, kuntayhtymien, kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden palveluksessa olevien tekniikan asiantuntijoiden etujärjestö.
 • Toimimme myös yksityisellä sektorilla tekniikan asiantuntijoiden edunvalvojana.
 • Muodostuu seitsemästä jäsenjärjestöstä ja yhdestä yhteistoimintajärjestöstä, joiden kautta on edustettuna noin 7 000 jäsentä.
 • Mukana noin 100 KTN:n paikallisyhdistyksen (Pyry) kautta jäsenten edunvalvonnassa. Toimialue kattaa mm. kaikki Suomen kunnalliset työpaikat.
 • Noin 700 pääluottamus- ja luottamusmiestä sekä heidän varamiestään JUKO/KTN:n nimissä
 • KTK:n jäsenet kattavat noin 90 prosenttia kaikista kunta-alan koulutetuista teknisistä.
 • KTK on Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry viitottuna https://www.youtube.com/watch?v=FRGj4_x33-o

 

KTK:n ARVOT 

 • Sisäinen yhtenäisyys
 • Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • Jäsenistön työn arvon ja tahdon korostaminen
 • Vastuullisuus

Tuomme asiat perusteluineen esille huomioiden koko jäsenkentän. Tiivistämme näkemyksen demokraattisen keskustelun ja valmistelun pohjalta KTK:n näkemykseksi, jota puolustamme eri tilanteissa.

Liitto yhdistää tekniset yhteistoimintaan jäsenjärjestöjensä kautta. Liitto järjestää jäsenilleen edunvalvonnan eri neuvottelujärjestöjen kautta. Liitto edistää jäsenjärjestöjensä ja niiden henkilöjäsenten edunvalvontaa ja järjestötoimintaa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.                                                                                                                     

KTK:n TOIMINTA-AJATUS (missio)

KTK on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenilleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja palveluita.

KTK:n TULEVAISUUSKUVA (visio)

Toimii koulutettujen teknisten suunnannäyttäjänä ja yhdistäjänä
Vaikuttaa kaikilla jäsentensä toimialoilla edunvalvojana
On merkittävin toimialojensa työmarkkinavaikuttaja ja neuvotteluosapuoli
Tarjoaa jäsenilleen asiantuntevat ja kehittyvät jäsenpalvelut
Aktivoi jäsenistöään ammattijärjestötoimintaan.