Akava ry

KTK Tekniikan Asiantuntijat on Akavan jäsenjärjestö. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja yli 600 000 jäsentä. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

Akavalaiset työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä. Akavalaiset toimivat kuntien, valtion ja kirkon palveluksessa sekä yksityisellä sektorilla. Yli 80 prosentilla on vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto. Akavalaisista 45 prosenttia on naisia ja 55 prosenttia miehiä. Keski-ikä on 43 vuotta ja keskipalkka 4400 euroa kuukaudessa. www.akava.fi