Akava ry

KTK Tekniikan Asiantuntijat on Akavan jäsenjärjestö. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

Akavalaiset työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä. Akavalaiset toimivat kuntien, valtion ja kirkon palveluksessa sekä yksityisellä sektorilla. Yli 60 prosentilla on vähintään ylemmän korkeakouluasteen tutkinto. Akavalaisista 54 prosenttia on naisia ja 46 prosenttia miehiä. Keski-ikä on 43 vuotta ja keskipalkka 3 740 euroa kuukaudessa. www.akava.fi

Akava yhteiskunnallisena vaikuttajana alueilla

Akavan aluetoimikunnat vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta eri puolilla Suomea. Aluetoimikunnat keskittyvät  pääasiassa:

  • koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin
  • tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä
  • työelämän kehittämiseen.

Aluetoimikuntien edustajat toimivat Akavan edustajina

  • maakuntaliittojen yhteistyöryhmissä
  • ELY-keskusten yhteistyöelimissä
  • työllisyyden edistämistoimikunnissa
  • työsuojelulautakunnissa
  • Työterveyslaitoksen alueellisissa neuvottelukunnissa
  • sekä lukuisissa muissa alueellisissa yhteistyö- ja päätöksentekoelimissä.

Aluetoiminnasta vastaavat Akavan 15 aluetoimikuntaa, joiden toimialueet noudattelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY, entisten TE-keskusten) alueita.

Kussakin aluetoimikunnassa on noin 20 luottamustoimista jäsentä, jotka edustavat Akavan jäsenliittoja. Opiskelijoiden näkökulman aluevaikuttamiseen tuovat toimikunnan 1–2 opiskelijaedustajaa.

KTK:n edustajina aluejohtoryhmissä kaudella 2017-2020 ovat:

Akava Häme Päivi Hämäläinen (jäsen)

Akava Lappi Sini-Sisko Kilpeläinen (jäsen)

Akava Pirkanmaa Mervi Hämeenniemi (jäsen)

Akava Etelä-Pohjanmaa Eeva Gräsbäck (jäsen)

Akava Satakunta Pirjetta Sipiläinen-Salo (puheenjohtaja)

Akavan liittojen verkostoissa ovat mukana kaudella 2017-2020:

Saana Laakkonen, Akava Etelä-Pohjanmaa

Petri Hartikainen, Akava Pohjois-Savo

Martti Nykänen, Akava Uusimaa

Akava Åland
Ahvenanmaalla toimii Akava Åland r.f., joka on itsenäinen yhdistys. Yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien ohella se hoitaa Akavan aluetoimikunnista poiketen myös työmarkkinatoimintaan liittyviä edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee mm. kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista Ahvenanmaalle.

Nykyiset aluetoimikunnat on esitelty Akavan julkisen palvelun verkkosivuilla