Liittohallitus


Liiton hallintoa johtaa liittohallitus.
Liittohallituksen tulee huolellisesti hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä edustajakokousten päätösten mukaisesti.

Liittohallituksen puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja (Keijo Houhala).
Puheenjohtajan lisäksi liittohallitukseen valitaan 3-12 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Liittohallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallinnon päätösten toimeenpanosta vastaa liiton toimisto.
Toimisto sekä tarvittaessa perustettavat työryhmät valmistelevat esityksiä hallinnolle. 

KTK:n liittohallitus, toimikausi 2014–2017 (valittu KTK:n edustajakokouksessa 25.11.2013).
Suluissa henkilökohtainen varajäsen.

Keijo Houhala (KI), puheenjohtaja
SKT: Timo Ansio, 1. varapuheenjohtaja (Matti Sairanen)
KI: Pekka Nikulainen, 2. varapuheenjohtaja (Tarmo Järvinen)
EATL: Mikko Piironen (Timo Tarvainen)
KTL: Jarmo Latva-Lusa (Jari Lehdonkivi) 26.11.2015 lähtien
KST: Sari Estilä (Jan Kaski)
KRI: Heikki Tuominen (Petri Pucilowski)