Edunvalvonta

KTK:n pääasiallinen tehtävä on jäsenkunnan valtakunnallinen ja paikallinen palvelussuhteiden (työ- ja virkasuhteet) edunvalvonta. Liitto edistää jäsenjärjestöjensä ja niiden henkilöjäsenten edunvalvontaa ja järjestötoimintaa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.

KTK vaikuttaa Akava ry:n kautta maassamme noudatettavaan talous-, palkka-, eläke-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, lainsäädäntöön sekä muuhun yhteiskuntapolitiikkaan.
KTK:lla on edustukset Akavan päättävissä ja valmistelevissa elimissä.
Akavassa on runsaat puoli miljoonaa jäsentä yli 30 jäsenliiton kautta (www.akava.fi).

Julkisalan  koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä. Se neuvottelee ja tekee keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kanssa.

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

Neuvottelujärjestö Tekniikka ja Terveys KTN ry:n yli sata paikallisyhdistystä kokoaa kuntatekniset yhteistoimintaan ja valvoo jäsentensä etuja paikallisella tasolla yhdessä luottamusmiesten kanssa. Toimialueet kattavat kaikki Suomen kunnalliset työpaikat.

KTK valvoo jäsentensä etuja kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, osakeyhtiöiden ja valtion palveluksessa olevien osalta niin KTN:n kuin JUKOn kautta.

Energia-alalla neuvottelemme ja teemme työehtosopimuksia Energiateollisuus ET ry:n kanssa toimihenkilöiden osalta.

Palvelualalla neuvottelemme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa alan työehtosopimuksesta.

KTN:n paikallisyhdistykset (pyry) toimivat paikallisten luottamusmiesten tukena, apuna ja sparraajina, kun luottamusmiehet neuvottelevat ja tekevät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia palvelussuhteen ehdoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin, sekä neuvottelevat virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta.

Jäsenemme saavat tukea kunta-alalla yli 500 pääluottamus- ja luottamusmieheltä sekä heidän varamiehiltään. Tämän ohella KTK:laisia luottamusmiehiä on noin 200 energia- ja palvelualoilla.