Ohjeet lomautustilanteessa

Koronaviruksen seurauksena yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty usealla työpaikalla ja myös kunnat ovat päätyneet lomautuksiin.

Olemmekin koonneet tähän tietopakettiin ohjeet lomautustilanteita varten.

 

Väliaikaiset lakimuutokset saavat jatkoa 30.9.2021 asti. Lue lisää täältä.

Toimi näin, jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan koronan seurauksena

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan, toimi näin:

1) Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse.

2) Hae ansiopäivärahaa Työttömyyskassasta Aariasta. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi viikkoa. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, voit hakea ansiopäivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä lähtien. Voit lähettää hakemuksen liitteineen kassalle joko sähköisestieAsioinnin kautta tai postitse.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Sitä ei siis voi hakea kuluvalta tai tulevilta päiviltä. Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Lähetä jatkohakemukset joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kalenterikuukauden välein.

Ensimmäistä hakemusta varten Työttömyyskassa Aaria tarvitsee seuraavat tiedot:

- kopio työsopimuksesta,

- palkkatodistus 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen tai työttömyyden alkua ja

- irtisanomisilmoitus (jos sinut on irtisanottu) tai

- kopio lomautusilmoituksesta (jos sinut on lomautettu)

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, hakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, hakemus tulee täyttää palkanmaksujaksoissa (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Liitä tuolloin mukaan myös palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta.

Huomioithan, että liitteet käydään läpi vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

 


 

Muistathan ilmoittaa pitkästä lomautuksesta myös KTK:n jäsenpalveluun

Alennettua jäsenmaksua (10,50 e/kk) maksetaan, mikäli lomautus tai työttömyys kestää vähintään kokonaisen kalenterikuukauden. Jäsenpalveluun tuleekin ilmoittaa lomautuksen ajanjakso, mikäli palkkatuloja ei kuukauden aikana ole. Alennettu jäsenmaksulasku lähetetään kotiin kolmen kuukauden välein takautuvasti.

Työsuhteen päättymisestä on myös aina ilmoitettava Jäsenpalveluun.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse jasenpalvelu@ktk-ry.fi tai puhelimitse 09- 425 77 490 (klo 9-15).


 

Muista myös nämä!

1. Huolehdithan lomautuksen aikana, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Jos olet esimerkiksi katkaissut työnhaun vuosilomasi ajaksi ja lomautuksesi jatkuu vuosiloman jälkeen, muistathan ilmoittaa TE-toimistoon lomautuksen jatkumisesta. Mikäli lomautukseesi tehdään muutoksia tai tilanteesi muuttuu muilta osin, ilmoitathan asiasta sekä TE-toimistoon että kassaan.
TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon tilanteestasi. Jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa, tulee kassalla olla ajantasainen TE-toimiston lausunto.


2. Tarkistathan verokorttisi tulorajan.

Jos verokortilla ilmoitettu tuloraja ylittyy, ylimenevältä osalta peritään veroa lisäprosentin mukaisesti.
Suosittelemme tilaamaan ansiopäivärahaa varten erikseen etuuksia varten laaditun muutosverokortin OmaVero-palvelusta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös palkkaverokortilla. Tällöin ennakonpidätys on kuitenkin vähintään 25 %, vaikka perusprosentti verokortilla olisi tätä pienempi.


3. Haethan ansiopäivärahaa joko neljän kalenteriviikon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa.

Neljän kalenteriviikon jakso tarkoittaa neljää viikkoa maanantaista sunnuntaihin. Kalenterikuukauden jakso puolestaan tarkoittaa ajanjaksoa kuukauden 1. päivästä kuukauden viimeiseen päivään. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti.


Jos lomautuksesi on alkanut hiljattain ja olet täyttänyt vasta ensimmäisen hakemuksen esimerkiksi noin kahdelta viikolta, täytä seuraava hakemus siten, että säännöllinen hakujakso tasaantuu joko neljän kalenteriviikon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoon. Jos siis olet täyttänyt edellisen hakemuksen esimerkiksi ajalta ma 25.1.2021 - ke 3.2.2021, täytä seuraava hakemus takautuvasti joko ajalta to 4.2.2021 - su 21.2.2021 (tasaus neljän kalenteriviikon säännölliseen hakujaksoon) tai 4.2.2021-28.2.2021 (tasaus kokonaisen kalenterikuukauden säännölliseen hakujaksoon).


 

Irtisanominen lomautukselta – mitä pitää tehdä?

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen työsuhteen päättyessä. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, voidaan maksettavasta korvauksesta vähentää 14 päivän palkka. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään.

Kun saat tiedon irtisanomisesta, toimi seuraavalla tavalla:

1. Ilmoita irtisanomisesta TE-toimistoon. TE-toimistoon on tärkeää ilmoittaa asiasta viipymättä, jotta TE-toimisto voi antaa työttömyyskassalle uuden lausunnon tilanteestasi mahdollisimman nopeasti. Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen.

2. Voit hakea ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta irtisanomisajan alkamiseen saakka. Irtisanomisajalta työttömyyskassa ei voi maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita irtisanomisesta työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksella kohdassa ”Lisätiedot”. Lisäksi, jos sinulla on pitämättömiä vuosilomia, ilmoitathan myös niistä hakemuksella. Irtisanomisajalta sinun ei tarvitse lähettää kassalle ansiopäivärahahakemusta. 

3. Kun haet irtisanomisajan jälkeen ansiopäivärahaa kassasta, toimita hakemuksen liitteenä:

  • Kopio irtisanomisilmoituksesta.
  • Kopio viimeisestä palkkalaskelmasta, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkka sekä muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset. 
  • Jos olet saamassa työsuhteen päättymiseen liittyvän erilliskorvauksen (esim. tukipaketti), toimita työttömyyskassalle kopio työsuhteen päättymiseen liittyvästä sopimuksesta.

Varmistathan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen.

Jos sinut irtisanotaan osa-aikatyöstä:

Jos olet ollut osa-aikaisessa työssä ja sinut irtisanotaan, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan irtisanomisajalla. Voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista tavalliseen tapaan. Ilmoita kuitenkin hakemuksella irtisanomisesta ja toimita hakemuksen liitteenä kassaan kopio irtisanomisilmoituksesta. 

Ilmoitathan irtisanomisesta myös TE-toimistoon. Työnhaku on hyvä pitää voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajalla, jos sinut on irtisanottu osa-aikatyöstä.

Työttömyyskassa Aaria pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja siinä vaiheessa, kun hakemuksesi on käsittelyssä. Jos sinulla on kysyttävää, saat yhteyden työttömyyskassaan eAsioinnin kautta. Lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta löydät Aarian:n nettisivuilta.