Koulutus

 

Ammattiyhdistyskoulutus

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry järjestää kunta-alan pääsopijajärjestö JUKO ry:n nimissä luottamusmieskoulutusta. 

KTK:n järjestämän koulutuksen lisäksi pääluottamusmiesten on mahdollista osallistua pääsopijajärjestö JUKOn koulutukseen. Pelkistäen koulutustarjonta jakautuu siten, että JUKO kouluttaa vain pääluottamusmiehiä, mutta KTK:n kursseille voivat hakeutua pääluottamusmiesten lisäksi luottamusmiehet sekä heidän varansa. Myös KTN:n paikallisyhdistysten pj:t ovat oikeutettuja koulutukseen. JUKOn koulutus kokonaisuudessaan vuodelle 2018 (sisältäen myös jäsenliittojen koulutuksen) löytyy osoitteesta: http://www.juko.fi/koulutus

KTK:n koulutuskalenteri 2023, ilmoittautumiset, tarvittavat lomakkeet yms. löytyvät kirjautumalla KTK:n jäsensivuille

Koulutus hyväksytään vuosittain pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien yhteisessä koulutustyöryhmässä. Koulutukseen osallistumista varten osallistujille myönnetään virkavapautta tai työlomaa. Koulutuksen ajalta viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkka sekä koulutuksen järjestäjälle ruokailukustannusten korvaus kultakin kurssipäivältä. Vapautusta kurssille osallistumista varten on haettava omalta työnantajaltaan vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua. KTK:n jäsenjärjestöjen jäsenten osalta KTK vastaa kustannuksista. Muiden KTN:n jäsenjärjestöihin kuuluvien osalta asianomaisen liitto vastaa koulutuksen matka- ja täysihoitokustannuksista.

 Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies ja heidän varamiehensä sekä pääsopijajärjestön paikallisyhdistyksen, valtakunnallisen liittotason alayhdistyksen tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. 

Koulutustoiminnan avulla kehitetään tietoja ja taitoja mm. yhteistoiminta- ja edunvalvonta-asioissa. Paikalliset järjestöaktiivit toimivat mm. sopimusten soveltamisessa asiantuntijoina omilla paikkakunnillaan sekä ajavat jäsenistön etuja monin eri tavoin. Koulutussisällöissä käsitellään työ- ja virkasuhteen ehtoihin liittyviä sopimusmääräyksiä ja muuta normistoa  sekä kulloinkin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä.

Luottamusmieskoulutuksen lisäksi KTK ry järjestää paikallista ja alueellista järjestö- ja muuta koulutusta. Koulutuksesta saat lisätietoja seuraavasti:

  • Luottamusmieskoulutukset: KTK:n koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen
  • Paikalliset ja alueelliset lm-, järjestö- ja muut koulutukset: työmarkkina-asiamies Tomas Wass, koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen

Yhteystiedot löytyvät tästä.

Työsuojelu- ja työhyvinvointikoulutuksen osalta suosittelemme Työturvallisuuskeskuksen TTK koulutusta

http://www.tyoturva.fi/koulutus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio.
KTK:n jäsenenä TJS:n palvelut ovat käytössäsi. TJS Opintokeskus järjestää mm. järjestö- ja yhdistystoimintaan, työhyvinvointiin, viestintään ja tietotekniikkaan liittyviä kursseja.

http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutukset-ja-ilmoittautuminen

TJS:ltä voit myös tilata erilaisia julkaisuja http://www.tjs-opintokeskus.fi/aineistot

Huom! KTK ei osallistu TJS tai TTK:n  koulutuksen kustannuksiin.