Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Palkansaajat pitivät neuvotteluissa 16.1. esillä erityisesti kunta-alan ansiotason ja ansiokehityksen jälkeenjääneisyyttä
KTK Tekniikan Asiantuntijat on tehnyt Danske Bankin kanssa sopimuksen uudesta jäsenedusta. Käy lukemassa asiasta lisää jäsensivuilla!
Akavalaisten oma jäsenetupalvelu Member+ hoitaa jatkossa A-lomien lomahuoneistojen varauksen eikä enää ole hankalaa arvontakäytäntöä.
Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat tänään 28.11.2017 irtisanoneet kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset.
Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla
Maamme suurin julkista sektoria koskettava organisaatiouudistus on käynnissä. Ammattijärjestönä olemme tehneet selvityksiä, että miten kentällä työskentelevät jäsenemme ja johtavat virkamiehet näkevät uudistukset, niiden toiminnalliset prosessit ja tehtävien sijoittumisen sujuvuuden kannalta katsottuna. Näitä arvokkaita arjen toimijoiden näkemyksiä kannattaa ottaa huomioon periaatelinjauksia tehtäessä ja toimintoja uudelleen organisoitaessa
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn asema valtiosektorin suurimpana pääsopijajärjestönä vahvistuu, kun Ammattiliitto Ava liittyy sen jäseneksi. Avan muodostaa kolme valtiosektorin ammattiliittoa, Tullivirkamiesliitto, Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ja Verovirkailijain Liitto. Avan jäsenmäärä on 5 700.
Kunnille on valtion suunnasta annettu tulevaisuuden isoimmaksi tehtäväksi hoitaa kunnan elinvoimaisuus kuntoon. Maan hallitus on myös maakuntauudistuksen tavoitteissa asettanut, että kaikissa kunnan päätöksissä tulee näkyä sosiaali- ja terveyspoliittinen arviointi. Kuntatekniikan osuus kunnan tehtävissä tulee näillä näkymin kasvamaan, koska kaikki kuntatekniikan tehtävät vaikuttavat kuntalaisten turvallisuuteen, terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen eli kokonaisuutena kunnan elinvoimaisuuteen.
Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin työvoiman pakkosiirto. Hallituksen ja median taholta puhutaan vain hallintouudistuksesta ja unohdetaan yli 200 000 ihmistä, jotka elävät pitkässä piinassa, tietämättä mitä huominen tuo tullessaan. Nämä samat ihmiset ovat saaneet myös kokea julkista halveksuntaa ja syyttelyä maamme huonosta tilasta, koska ovat töissä julkisella sektorilla.
Vanhoja rakenteita ja toimintoja on kyseenalaistettava, jotta resurssit kohdistuvat oikeasti jäseniä koskeviin asioihin. Tätä ei kuitenkaan tehdä palkansaajien yhteistyön kustannuksella.