Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Avaintes:n neuvotteluissa jatkettiin keskiviikkona työaikakysymysten ja palkkausjärjestelmän parissa. Työaikojen osalta käsiteltiin mm. järjestöjen esityksiä työvuorojen muuttamisen käytänteiden tarkentamisesta ja varallaoloon liittyvistä kysymyksistä. KTN pitää tärkeänä, että varallaolomääräyksiä muokattaisiin vastamaan nykyistä ”mobiilimpaa” työelämää.
Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat maanantaina 7. helmikuuta. Neuvottelijaosapuolet käsittelivät muun muassa sopimuskauden pituutta sekä palkankorotuksia ja niistä erillisiä palkkaohjelmatavoitteita.
Energia-alan ylempien toimihenkilöiden varsinaiset neuvottelut alkoivat viime viikolla siten, että YTN ja työnantaja Energiateollisuus vaihtoivat tavoitteita tälle kierrokselle.