Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat tavoitteiden esittelyllä eilen 2. helmikuuta. KTN tavoittelee tällä sopimuskierroksella yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa.
KTK:n hallitus (27.12.2021)
Vuoden 2021 edustajakokouksen tiedote ottaa kantaa sopimuskentän muutoksiin.
Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi. Akava painottaa, että laissa pitää säätää täsmällisesti psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuojelun yhteistoiminta pitää Akavan mielestä siirtää osaksi työturvallisuuslakia.
– korjausliikkeestä uhkaa tulla iso lasku, ”On harhaanjohtavaa politiikkaa vaieta palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista”
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO torjuu ylimpien virkamiesten siirtymäkarenssin pidentämisen nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen.
– JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla
– Työpaikkakohtaisesta sopimisesta apuja henkisen ja fyysisen kuorman keventämiseen