Ylemmille toimihenkilöille uusi työehtosopimus

16.3.2023

Energia-alan taustaryhmä ja YTN:n hallitus ovat hyväksyneet alalle tehdyn neuvottelutuloksen. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. KTK on neuvottelujärjestö YTN.n jäsenjärjestö.

Kokonaisuudessa YTN pitää syntynyttä ratkaisua kohtuullisena huomioiden erittäin hankalan neuvottelutilanteen. Palkkojen osalta ratkaisu noudattaa teollisuuden yleistä linjaa.

Lisäksi YTN:n päätavoitteena oli perhevapaiden tasa-arvon parantaminen, mikä toteutuu siten, että molemmilla vanhemmilla on raskausvapaan lisäksi 28 päivää palkallista vapaata. Tämä parantaa erityisesti ei-synnyttävän vanhemman, useimmiten isän, asemaa merkittävästi.

Perhevapaan sopiminen edellytti joustamista toisaalla työehtosopimuksessa. Suurimmat muutokset ovat muutosneuvotteluaikojen ja lomautusilmoitusaikojen lyheneminen, kuten teknologiateollisuudessa.  

Pienemmät muutokset liittyvät sairausajan palkkaan alle yhden kuukauden työsuhteissa ja työnantajan mahdollisuuteen määrätä lomia pidettäväksi irtisanomisajalla itse irtisanoutuvien osalta.

Neuvottelutulos on luettavissa YTN:n sivuilla.

Työehtosopimuksen pääsisältö

Palkkaratkaisu:

Jollei muuta sovita paikallisesta ratkaisusta yhtiössä:

Vuonna 2023
- kertaerä 12,5 % toukokuun kuukausipalkasta, joka maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
- heinäkuussa 3,0 % yleiskorotus palkkoihin
- heinäkuussa 0,5 % yrityskohtainen erä

Vuonna 2024
- toukokuussa 1,3 % yleiskorotus palkkoihin
- toukokuussa 1,2 % yrityskohtainen erä palkkoihin

Perhevapaat:

YTN:n päätavoite tälle kierrokselle on ollut perhevapaisiin liittyvän tasa-arvon parantaminen. Ei-synnyttävän vanhemman perhevapaat paranevat alalla merkittävästi. Tämä parantaa tasa-arvoa työelämässä.

Energia-alalle on sovittu seuraavat palkalliset vapaat:
- synnyttävä vanhempi: palkallista vapaata 40 + 28 arkipäivää
- ei-synnyttävä vanhempi: palkallinen perhevapaa 28 arkipäivää

Muut muutokset:

- alle yhden kuukauden työssä olleiden sairausajan palkkaa heikennetään
- työnantajalla oikeus määrätä lomia itse irtisanoutuvalle tai henkilökohtaisella perusteella irtisanottavalle irtisanomisajalle lomakauden ulkopuolella
- muutosneuvotteluaikoihin tulee muutoksia. Lyhyemmät muutosneuvottelut lyhenevät 14 päivästä 7 päivään ja pidemmät neuvottelut 6 viikosta 28 päivään. Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä 7 päivään.