KTK ry:n edustajakokouksen kannanotto 16.11.2022: Tekniset huomioitava hyvinvointialueilla

16.11.2022

Kokousosallistujia
Akavan uusi puheenjohtaja Maria Löfgren esittäytyi kokoukseen osallistuneille ja kertoi suuntaviivoja tulevaan.

Tekniikan sopimuksen piirissä olevasta henkilöstöstä osa (mm. palo- ja pelastustoimi ja sairaalatekniset) siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Siirrosta uuteen sopimusympäristöön ei ole vielä sovittu mitään, joten aika käy auttamattomasti vähiin.

KTK:n edustajakokous edellyttää, että sovellettava uusi työ- ja virkaehtosopimus on oltava valmiina, kun henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille siirryttäessä on myös palkkaharmonisointi tehtävä samassa aikataulussa muiden sinne siirtyvien henkilöstöryhmien kanssa.

Valitettavasti olemme saaneet tietoomme, että osan hyvinvointialueille siirtyvien viranhaltijoiden/työntekijöiden virkoja ja tehtäviä on jo lakkautettu peruskunnissa. Henkilöstö ei tiedä, missä tehtävässä hyvinvointialueella aloittaa, vai aloittaako ollenkaan. Tämä on vastoin lainsäädännön mukaista liikkeenluovutusta. Edustajakokous edellyttää kunnilta ja hyvinvointialueiden työnantajilta ryhtiliikettä ja toimimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

KTK:n keskiviikkona 16.11.2022 kokoontunut edustajakokous haluaakin muistuttaa, että kuntien peruspalvelurakenteen muuttumisen myötä on kunnissa olevaa teknistä sopimusta kehitettävä vastaamaan muuttunutta tilannetta. Teknisen puolen työvoiman saatavuus on vaikeutunut huomattavasti. Teknisen sopimuksen kehittäminen edesauttaa kuntien teknisen työvoiman saatavuutta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sari Estilä

045 310 6797

Sari.estila@ktk-ry.fi