YTN teknologiateollisuus: Kolmipäiväinen työnseisaus 1.2.2023 alkaen osassa alan yrityksissä. Ylityökielto ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto koko alalle

17.1.2023

YTN on ilmoittanut aloittavansa teknologiateollisuuden sopimusalalla kolmepäiväisen työnseisauksen 1.2.2023 klo 00.00 alkaen osassa alan yrityksissä. Lista yrityksistä on YTN:n neuvottelusivulla. Työnseisaus koskee kaikkia teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä.

Huom!

Koko toimialaa koskeva ylityö ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen ja liukuvan työajan liukumakertymän kasvattamisen kielto toistaiseksi voimassa alkaen 18.1.2023 klo 00.00.

Lisäksi YTN on julistanut teknologiateollisuuden sopimusalalle ylityökiellon ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon ylemmille toimihenkilöille Teknologiateollisuus ry:n ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä. Kyseiset kiellot ovat laillisia ja helposti noudatettavia, koska ylitöiden tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen edellyttää työaikalain mukaan aina työntekijän suostumusta.

Huomatkaa, että kiellot koskevat myös niitä henkilöitä, joiden palkka sisältää mahdolliset ylityöt ja työajan ulkopuolella matkustamiset. Tämä siis tarkoittaa, että kieltojen aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisen työajan puitteissa.

Ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa, vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei siis saa tehdä ja työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana.

Ylityö on ylityötä tekopaikasta tai korvaustavasta riippumatta. Lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 tai 8 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.

Liukuvan työajan puitteissa on syytä pidättäytyä normaalissa työpäivässä eli kieltojen aikana liukumia ei kerrytetä. Mikään ei kuitenkaan estä liukumien käyttämistä eli lyhyempää työpäivää voi tehdä.