Kuntainfra hallitusohjelmassa ja päättäjien mielipiteet

3.6.2015

KTK teki uudelle eduskunnalle kuntainfraan liittyvän kyselyn juuri kiivaampien hallitusneuvotteluiden aikaan. Hallitusohjelmassa on infra-asioihin kiinnitetty huomiota, mutta onko tarpeeksi? Kansanedustajien vastaukset tukevat KTK:n käsitystä infran ylläpidosta ja vastuista.