# Puheenjohtaja Keijo Houhala: Arvot ja uudistuminen vai menneisyyden vangit?

2.4.2012

 

 
Arvot ja uudistuminen vai menneisyyden vangit?
 
Suomalaiset ovat maailman huippuja monilla mittareilla mitattuna, kuten Pisa-tutkimus, tuottavuus- ja kilpailukykyselvitykset ovat osoittaneet, vaikka esimerkiksi Uuden-Seelannin liikenneministeri mollasikin suomalaisia. Osaaminen luo meille valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteet. Säästäminen osaamisen ja kehittämisen toimialoista syö ja näivettää tulevaisuutta. Toiminta hiipuu ja mahdollisuuksia menee ohi.
 
Suomen konepaja-, metalli- ja terästeollisuuden vahvistuminen alkoi sotakorvausten maksamisesta. Siitä saimme vauhtia raskaan teollisuus-  tuotannon kehittymiselle.  1990–luvun lama haastoi tulevaisuutemme uudelleen, jolloin tietoyhteiskunnan kehitys sai alkunsa.
 
Yhteiskunnan arvojen pitää rakentua pitemmälle aikajänteelle kuin tähän hetkeen. Ovatko yritykset, järjestöt ja muut yhteiskunnalliset toimijat kuitenkin perimänsä ja rooliensa vankeja? Jos näin on, emme kykene uudistumaan ajan hengen mukaisesti. Eri sukupolvien tai vallitsevien kulttuuritekijöiden ei tule olla esteenä, vaan kehittämisen ja toiminnan tukijalkana. Tänä päivänä halutaan enemmän valinnanvapautta ja huomiomme keskittyy yksittäisten ilmiöiden ja tapahtumien seuraamiseen. Kokonaisvaltainen ja aatteellinen toiminta ei ole muodissa. Kaikki pitäisi tapahtua heti, mutta hetkellisyyden ihannointi ei johda hyviin ja kestäviin lopputuloksiin.
 
Järjestöjen tehtävä on huolehtia palkansaajien asioista. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta hankimme jäsenistölle lisää ostovoimaa, työmarkkinakelpoisuutta, erilaisia turvaverkkoja sekä kumppanuuksien kautta jäsenetuja ja -alennuksia. Jäsenet ohjaavat myös mielipiteillään järjestöjen toimintaa, periaatteita ja toimintamalleja.
 
KTK ilmaisee asian arvoperusteluissaan seuraavasti:
”Tuomme asiat perusteluineen esille huomioiden koko jäsenkentän. Tiivistämme näkemyksen demokraattisen keskustelun ja valmistelun pohjalta KTK:n näkemykseksi, jota puolustamme eri tilanteissa.”
 
Työmarkkinasopiminen perustuu vain ja ainoastaan luottamukseen. Ilman luottamusta yhteiskuntamme siirtyy yhä enemmän juridiikan ja kankeiden menettelyjen maailmaan, jolloin yksilön todellinen selviytyminen arjessa on hankalaa ja kallista. Koko yhteiskunta tarvitse enemmän luottamusta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta.
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder totesi äskettäin, että Suomalaisen kapitalismin pahin vihollinen on kapitalismi itse. Toivottavasti palkansaaja- tai työnantajajärjestöjen pahin vihollinen eivät ole järjestöt itse.
 
puheenjohtaja
Keijo Houhala, ins. AMK
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
neuvottelujärjestö Tekniikka  ja Terveys KTN ry