Kunta-alalle sopimus 25.6.2015

25.6.2015

KT:n ja pääsopijoiden yhteinen neuvottelutiedote Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulokset kaikille viidelle sopimusalalle vuoden 2016 palkantarkistuksista. Palkantarkistukset tehdään vuosien 2014 - 2016 virka- ja työehtosopimuksiin. Suomen suurimman sopimusalan, kunta-alan, sopimusten piirissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-ala työllistää viidenneksen Suomen kaikista palkansaajista ja sen palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21,2 miljardia euroa. Neuvottelutulokset syntyivät tänään 25.6. kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) muuttamisesta. Jo aiemmin tällä viikolla päästiin neuvottelutulokseen kunnallisten lääkärien virkaehtosopimuksen muuttamisesta (LS). Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle 1.1.2016 - 31.1.2017 ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia. Kunta-alan sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksia 1.7. mennessä.