AVAINTA neuvottelutulos 26.6.2015

27.6.2015

Avaintyönantajat AVAINTAn työehtosopimuksesta neuvottelutulos 26.6. AVAINTES:sta saavutettiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos toisen sopimusjakson 1.2.2016 – 31.1.2017palkankorotuksista. Palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 15.3.2016 lukien, korotus on 16 euroa kuukaudessa kuitenkin vähintään 0,43 %. Myös henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.