Mielenilmaus hallituksen toimia vastaan 18.9

16.9.2015

Palkansaajien keskusjärjestöjen yhteinen mielenilmaus on Helsingissä 18.9

KESKUSJÄRJESTÖJEN MIELENILMAUS

Kaikki keskusjärjestöt (Akava, STTK ja SAK) järjestävät yhteisen mielenilmauksen perjantaina 18.9.2015 klo 11–13.00 Helsingin Rautatientorilla. Ohjelmaa (musiikkia, haastatteluja ym.) on klo 11.30–12.15.

Mielenilmaus EI kohdistu työehtosopimuksiin tai niiden määräyksiin, vaan sillä puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista. Tapahtumalla halutaan kiinnittää myös huomiota maan hallituksen yksipuolisiin päätöksiin heikentää palkansaajien työehtoja ja vastustaa niitä. Hallitus on ilmoittanut vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta ilman neuvotteluja palkansaajajärjestöjen kanssa, siis pakottamalla.

Toivomme mielenilmaisuun laajaa osallistumista, vaikka se onkin vapaaehtoista.

Osallistuminen tapahtumaan ja töistä pois oleminen on täysin laillista, mutta

  • sovi poissaolostasi työnantajasi/esimiehesi kanssa. Voit esim. käyttää lomia, liukumia, saldovapaita, työaikapankkia tms.

  • Poissaolosta tulee ilmoittaa työnantajalle/esimiehelle etukäteen, mutta poissaoloa ei voi kieltää.

  • Mielenilmaukseen osallistumisesta voi seurata ainoastaan ansionmenetys ko. ajalta.

Virkasuhteisilla on pysyvä työrauhavelvollisuus ja he saavat osallistua vain sellaisiin työtaisteluihin, jotka koskevat virkaehtosopimuksen varaisia asioita. Poliittiset työtaistelut ovat heiltä kiellettyjä. Jäsenistöämme edustavat järjestöt ovat kuitenkin tehneet päätökset mielenilmaisuun osallistumisesta, joten työnantaja ei voi kohdistaa seuraamuksia viranhaltijoihin. Mahdolliset hyvityssakot maksaa tuolloin järjestö.                                                                                                                                                                                    JUKO on tehnyt päätöksen kunta-alan osalta, KTN AVAINTAn ja energiateollisuuden osalta.

On muistettava, että

·         Mielenilmaisulla ei saa vaarantaa ihmishengen ja terveyden eikä omaisuuden turvaamiseksi tehtävää työtä.

·         Mielenilmauksen takia voi omalla ilmoituksella olla pois töistä itse mielenosoituksen ajan lisäksi osallistujan itse arvioimat kohtuulliset matka-ajat tapahtumaan ja sieltä pois.

·         Mielenilmauksen jälkeen tulee palata töihin työvuoroluettelon tai vastaavan mukaisesti.

·         KTK ei maksa osallistujien matkakuluja eikä ansionmenetyskorvauksia.

 

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voit ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa www.terveisethallitukselle.fi -adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä.