# Pienissä kunnissa laistetaan palvelustrategioista, mutta suositaan ostopalveluita.

27.9.2012

KTK:n tiedote selvityksestä koskien kuntien palvelustrategioita

Pienissä kunnissa laistetaan palvelustrategioista, mutta suositaan ostopalveluita
 
KTK teki keväällä 2012 kuntiin kyselyn, jolla selvitettiin, miten kunnat hankkivat itse tai saavat tiedon kuntalaisten palvelutarpeista. Selvityksen motiivina oli saada tietoa siitä, miten kunnissa käynnissä olevat muutokset ja kehittämistyö kytkeytyvät kuntalaisten mielipiteisiin.  
Palvelustrategioita on laadittu 40 prosentissa kuntia. Yli 20 000 asukkaan kunnissa oli vain yksi kunta, joissa palvelustrategiaa ei ole laadittu. Palvelustrategioiden laatimisesta laistetaan eniten alle 20 000 asukkaan kunnissa.
                     
Ostopalveluiden kasvu on toisin paikoin huikeata, jopa 43 prosenttia vuosittain. Kasvu on kovinta alle 20 000 asukkaan kunnissa. Suuremmissa kuntayksiköissä kasvu noudattelee keskiarvoja. Keskimääräinen kasvu ostopalvelujen kasvussa on vuositasolla ollut 6-7 prosenttia, totesi kyselyn yhteen vetänyt KTK:n alueasiamies Sampo Kilpeläinen.
 
Ostopalveluiden laadun seuranta on pääsääntöisesti vuosittaista tai tapahtuu valtuustokausittain.
Seuranta perustuu vain ”virkatyöhön” eli omaa selvittelyä tai tutkimustoimintaa ei ole.
 
Kuntalaisten mielipiteiden vaikutukset palveluvalikoimaan ovat melko vähäiset. 53 prosenttia vastasi sillä olevan melko vähän vaikutusta.
 
Vajaassa puolessa vastaajakunnista ei oltu laadittu kilpailutukselle palvelukuvauksia. Vain joka kuudes kunta on laatinut palvelukuvaukset. Lopuissa kuvaukset on tehty vain osittain.  Suuremmissa kunnissa palvelukuvaukset on pääasiassa tehty.
 
Kyselyyn vastasi 37 kuntaa, joista runsas puolet oli alle 10 000 asukkaan kuntia, ja reilu kymmenen prosenttia yli 100 000 asukkaan kuntia. Loput olivat kokoluokassa tällä välillä.
 
Lisätietoja: Sampo Kilpeläinen, 040 731 0069, sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi