Neuvottelijoiden haastattelu kilpailukykysopimuksesta