# KTK:n edustajakokous 19.10.2012: Maanalaisessa infrastruktuurissa kytee aikapommi.

22.10.2012

 

                                    JULKAISUVAPAA 19.10.2012         
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n edustajakokous 19.10.2012 Helsingissä:
 
Maanalaisessa infrastruktuurissa kytee aikapommi
 
Kunnalliset peruspalvelut ja tekninen infrastruktuuri on turvattava hyvinvointivaltion tukipilareina. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry edellyttää kuitenkin riittäviä taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja myös välttämättömyystoimintoihin ja -palveluihin, kuten katujen, rakennusten, putkistojen ja muun teknisen perusrakenteen, infrastruktuurin, rakentamiseen ja kunnossapitoon.
 
-       Viimeaikaiset putkirikotkaupungeissa ovat vain oire maan alla kytevästä aikapommista. Käyttötalousmenoja on käytettävä myös investointien kunnossapitoon, totesi KTK ry:n puheenjohtaja Keijo Houhala edustajakokouksenavauspuheessaan.
 
Maanalaiset johtoverkostot joka puolella Suomea ovat iältään jo tiensä päässä. Sotien jälkeen rakennettujen lähiöiden katu- ja johtoverkosto vaatii huolellista arviointia, missä järjestyksessä niitä on korjattava. On kyseessä kaukolämpöputki, vesijohto taijätevesiviemäri, jälki on tuhoisaa mihin vuodenaikaan tahansa onnettomuuden sattuessa.
 
Myös rakennuksissa on korjaamisen varaa. Esimerkiksi 1980- ja 90 -luvuilla rakennusten pystyyn saamisella oli usein niin kiire aikataulu, että betonivalut eivät ehtineet kuivua, mistä osa homeongelmistakin johtuu. Vanhoihin rakennuksiin kuului ennen vanhaan luonnollisena paineellinen ilmanvaihto. Kun näihin myöhemmin rakennettiin koneellinen ilmastointi, oli homeongelman kyteminen valmis. Apulaisoikeusasiamies on todennut, että kunnan heikko taloudellinen tilanne ei vähennä kunnan vastuuta puuttua rakennusten homeongelmiin. Homeongelmainen koulu olisi tullut korjata niin, etteivät oppilaat ja henkilökunta altistu terveyshaitoille. Työterveyslaitoksen tekemän selvitys arvioi kosteus- ja homeongelmien terveyskustannuksiksi vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.  
 
KTK ry:n edustajakokous kiinnitti huomiota myös työn kuormitukseen kunta-alalla. Yksi jatkuvasti keskustelua herättävä aihe ovat uusiutuvat organisaatiot ja esimerkiksi it -ohjelmistot. Kun yhteen järjestelmään on päästy sisälle, tulee jo seuraava tilalle.
 
Kunnissa ja tekniikan osakeyhtiöissä tulee säilyttää tuotteiden ja palvelujen kilpailukyky, mutta myös kilpailukyky osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Tämä on erityisen olennaista teknisellä sektorilla, jossa eläköitymisvauhti kiihtyy koko ajan.
 
KTK:n Helsingissä 19.10.2012 koolla ollut edustajakokous edellytti, että kunnan toimintoja kehitetäänmyös jatkossa kuntien omina toimintoina, jotta kunnat säilyttävät tietotaitonsa kehityksen edellyttämällä tasolla. Tulevaisuudessakin kuntien teknisen henkilöstön määrän ja osaamisen on oltava kunnossa.
 
Muista ajankohtaisista aiheista KTK:n edustajakokousta keskustelutti nuorten työvoiman riisto ja sairausajan karenssi. KTK ei hyväksy, että nuoria palkataan määräaikaisiin työsuhteisiin ja harjoittelija-nimikkeellä ilman palkkaa antamatta mahdollisuuksia työn jatkumiseen. Kritiikkiä sai myös ajatus sairausajan ensimmäisen päivän palkattomuudesta ja sairausajan palkan leikkaamisesta viidenneksellä.
 
Lisätietoja: KTK:n puheenjohtaja Keijo Houhala; 0400 551 175, keijo.houhala@ktk-ry.fi  
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on teknisten alojen asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontajärjestö. Liitto muodostuu kuudesta valtakunnallisesta jäsenjärjestöstä, joissa on noin 60 yhdistys- ja 10 000 henkilöjäsentä.
KTK on perustettu vuonna 1970 ja se on Akava ry:n suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.