Huomio palkansaajaliikkeen jäsenilleen saamiin tuloksiin, eikä juoruihin

21.9.2016

Vanhoja rakenteita ja toimintoja on kyseenalaistettava, jotta resurssit kohdistuvat oikeasti jäseniä koskeviin asioihin. Tätä ei kuitenkaan tehdä palkansaajien yhteistyön kustannuksella.

Palkansaajien välistä yhteistyötä tarvitaan ja Akava on tekemässä aitoa yhteistyötä edelleen. Yhteistyön lopettamisen puolesta ei ole kukaan liputtanut. On kuitenkin pakko kyseenalaistaa vanhoja rakenteita ja päällekkäisiä toimintoja sekä näin varmistaa jäsenmaksujen kohdentuminen kustannustehokkaasti jäseniä koskeviin asioihin. Toimintamalleja on tarkasteltava ja uudistettava niin Akavassa, kuin muissakin keskusjärjestössä.  Uutisissa esillä olleet asiat ovat perustuneet Akavan hallituksen toimeksiantoihin.

Ei ole hyväksyttävää, että Akavan hallituksen luottamuksellisia kokousasiakirjoja käsitellään etukäteen julkisuudessa. Onneksi Akavan viestintä on seurantatutkimusten mukaan saanut akavalaisten työelämän mielipiteitä julkiseen keskusteluun aikaisempia vuosia paremmin, sillä juuri sellaista työmarkkina- ja työelämän keskustelua tarvitaan.

Luottamukselliset asiat ovat luottamuksellisia, se pitäisi kaikkien Akavan hallituksessa toimivien ymmärtää. Tällainen toiminta ihmetyttää ja tulee mieleen, että ”vuotaja(t)” ovat ymmärtäneet väärin käsitteet avoimuus ja läpinäkyvyys. Toimijat ovat toimineet itsekkäistä lähtökohdista, omaa etua ajaen, mutta totaalisesti jäsenistön unohtaen.

Akava ei uudista EU-lobbaustoimiston FinUnionsin sopimusta, vaan Akavan toimiston asiantuntijat hoitavat vastuualueiden mukaan valmistelun aina EU:n saakka. Välissä oleva lobbausorganisaatio on siten tarpeeton, koska Akavalla on riittävät EU-verkostot olemassa muiden väylien kautta.

Akava selvittää jatkaako se Palkansaajien tutkimuslaitoksen tukirahoittajana, koska liitot voivat liittyä suoraan kannatusyhdistyksen jäseniksi. Tutkimuslaitoksen toimintaa on kritisoitu jo vuosien ajan, mutta kritiikki on mennyt kuuroille korville. Yleinen tutkimustoiminta pitää rahoittaa yhteiskunnan toimesta ja Akavan rahoittaman tutkimustoiminnan pitää tuottaa vaikuttavuutta akavalaisten jäsenten edunvalvonnan tueksi. Akavan maksuosuus on lähes 300.000 euroa, joka menee kokonaisuudessaan rakenteiden ylläpitoon. Tutkimukset tilataan ja maksetaan erikseen.

On muistettava, että Akavan jäsenjärjestöjen jäsenissä on valtava määrä osaamista eri tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tämä tulisi hyödyntää ja silloin resurssit kohdistuisivat itse tutkimustoimintaan, ei rakenteisiin. Akavan hallitus linjaa asian lokakuun kokouksessa.

Akava, neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät koko ajan jäsenten edunvalvontatyötä. Olisi hienoa, että edes joskus media kiinnostuisi yhtä isoilla otsikoilla tästä oikeasta edunvalvontatyöstä.

Tällä hetkellä iso jäsenten arkeen liittyvä asia on sote- ja maakuntauudistus. Uusiin maakuntavirastojen rakenteisiin siirtyvien, mutta myös kuntiin jäävien ihmisten tulevaisuudesta meidän on huolehdittava. Olisi hienoa, jos tämä historiallinen muutos kiinnostaisi mediaakin.