Energia-alan toimihenkilöiden sopimus on hyväksytty

13.2.2020

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet sovittelijan tekemän sovintoesityksen.

Energia-alan toimihenkilöiden sopimus on hyväksytty

 

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen osapuolet (ET, PRO ja SKL) ovat hyväksyneet sovittelijan tekemän sovintoesityksen 12.2.2020. Tekniikka ja Terveys KTN ry:n hallitus on tänään 13.2.2020 omalta osaltaan käsitellyt sopimustilannetta.  KTN on 31.1.2020 päättyneen sopimuksen liittyjäjärjestönä tukenut PROn ja SKLn neuvotteluja omalla ylityökiellollaan ja lakonuhallaan.  KTN piti syntynyttä sopimusta hyvänä ratkaisuna ja hyväksyi omalta osaltaan sen sisällön ja päätti liittyä työehtosopimukseen. 

Sopimuskausi on 25 kuukautta ja voimassa 1.2.2020- 28.2.2022. Palkkojen sopimuskorotukset ovat kauden aikana yhteensä 3,3 %. Ns. kiky-tunnit poistuvat.

 

Uuden työehtosopimuksen tultua allekirjoittaja- ja liittyjäjärjestöissä hyväksytyksi, KTN ry päätti välittömästi lopettaa omalta osaltaan energia-alan toimihenkilöitä koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Samoin KTN päätti omalta osaltaan peruuttaa 15.2.2020 klo 00.00 alkavaksi siirretyn määrättyjä energia-alan yrityksiä koskevan työnseisauksen.