Allekirjoittajajärjestöt: AVAINTES:n soveltaminen ei ole sopimusshoppailua

17.6.2020

Avaintes on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus.

SOTE ry tavoittelee AVAINTA:n sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen AVAINTES:n. SOTE ry pyrkii tavoitteeseen mm. jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut AVAINTES-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.

AVAINTES:n allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että AVAINTES ei ole ns. shoppailusopimus. Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.

SOTE ry:llä on oma, AVAINTES:n kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan SOTE ry:n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- / kuntoutuskodissa. TSNTES:ta on neuvoteltu samanaikaisesti AVAINTES:n kanssa eli SOTE ry:llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös AVAINTES:n sisältöön. SOTE ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES:ssa.

Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on AVAINTES kuitenkin ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi.

Lisätietoja

JUKO: neuvottelupäällikkö Minna Holm minna.holm@juko.fi
Jyty: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima jonna.voima@jytyliitto.fi
JHL: sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen riitta.rautiainen@jhl.fi            
OAJ: neuvottelupäällikkö Petri Lindroos petri.lindroos@oaj.fi
KTN: työmarkkina-asiamies Tomas Wass tomas.wass@ktk-ry.fi