Kuntatyönantajalta hahmotelma sopimusrungoksi sekä ehdotuksia hyvinvointialueiden luottamusmiesratkaisuksi

27.2.2022

Kunta-alan sunnuntaisessa pääneuvotteluryhmässä Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT esitteli hahmotelmansa sopimusrungoksi. Tämä KVTES:n allekirjoituspöytäkirjaluonnos esiteltiin sitoumuksetta, ja kyseessä oli lähinnä ilman numerotavoitteita oleva tekninen hahmotelma.

Kaikkien kunta-alan sopimusten suhteellisesti samansuuruinen kustannusraami sekä yleiset palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaan. Tämä koskee myös hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023 siirtyviä sopimuksia.

Lisäksi KT toi julki esityksensä hyvinvointialueilla sovellettavista luottamusmiesmääräyksistä siltä osin kuin ne poikkeaisivat KVTES:n luottamusmiesmääräyksistä.

Maanantaina 28. helmikuuta kokoontuvat niin pääneuvotteluryhmä kuin kaikki sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmätkin.