Energia-alan sopimukset päättyvät 28. helmikuuta

28.2.2022

Energia-alan toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset päättyvät tänään maanantaina 28. helmikuuta.

Jos neuvotteluissa ei saavuteta tulosta ennen sopimusten päättymistä, energia-ala siirtyy sopimuksettomaan tilaan tiistaina 1. maaliskuuta.

Sopimukseton tila

Määräajaksi solmittavissa työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa palkoista, työajoista ja lomarahoista. Kun sopimuksen voimassaolo päättyy, alkaa sopimukseton tila.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi. Työntekijän arkea sopimukseton tila ei muuta: työt tehdään vanhan  työehtosopimuksen mukaisesti.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja(t) eivät pääse sopimukseen työehdoista. Palkansaajien työtaistelukeinoja ovat muun muassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakko.