Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle 4.-10.4.

28.3.2022

KTK:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi eilen 27.3. klo 23.59. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä, koska kunta-alan neuvottelujen sovittelu ei ole edennyt.

Seitsemän vuorokautta kestävä ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 4. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyy sunnuntaina 10. huhtikuuta 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee KTK:n työsopimussuhteisia jäseniä, jotka työskentelevät SOTE-, OVTES-, KVTES- ja TS-sopimusaloilla.

Vauhditustoimet eivät koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa viranhaltijan painostusoikeuden vain lakkoon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee JUKOlaisten liittojen työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin:

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Lakkovaroitukset useilla paikkakunnilla

KTK:n neuvottelujärjestö JUKO on lisäksi jättänyt lakkovaroituksen useisiin kaupunkeihin:

Rovaniemi, Jyväskylä, Turku ja Oulu: 6.–7.4.2022

Kuopio ja Tampere: 12.–13.4.2022

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 19.–25.4.2022