Avainta ja Avaintes:n allekirjoittajajärjestöt neuvottelutulokseen

15.6.2022

Avainta-alojen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 15. kesäkuuta. Tullakseen voimaan, neuvottelutulokset käsitellään niin Avaintan kuin allekirjoittajajärjestöjen hallinnoissa. Tiedotamme sisällöistä tarkemmin myöhemmin.

KTK:n jäsenten puolesta neuvotteluihin on osallistunut Tekniikka ja terveys KTN ry:n edustajina Työmarkkina-asiamies Tomas Wass   ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi, lisäksi neuvotteluihin on osallistunut KTN ry:n edustajana edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (IL).

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

AVAINTES koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. JUKO-liittojen AVAINTESin piirissä olevat jäsenet työskentelevät muun muassa hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa tai ict-aloilla.