Yleiskaavasuunnittelija, Kangasala

2.3.2023

Kangasalan kaupungissa on haettavana 27.3.2023 klo 15.00 mennessä.

YLEISKAAVASUUNNITTELIJA

Liity hyvän piiriin. Kangasalan kaupunki hakee maankäytön palvelualueelle kaavoituksen palveluyksikköön yleiskaavasuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Kaavoituksen palveluyksikkö valmistelee asema- ja yleiskaavat, suunnittelutarveratkaisut, ranta-alueiden poikkeusluvat, hoitaa omalta osaltaan asuntopolitiikan tehtäviä ja kaupungin osoitteita. Kasvavan ja uudistuvan kaupungin toiminnassa korostuvat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, elinympäristön kehittäminen sekä elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Kangasalan kaupunki on ollut vuosittain Suomen kasvavimpien kuntien joukossa ja tavoittelemme kasvua jatkossakin.

Yleiskaavasuunnittelijana pääset yhteensovittamaan laajojen alueiden maankäytöllisiä teemoja siten, että saadaan tuotettua toimivaa kaupunkirakennetta ja viihtyisää elinympäristöä. Meillä on vireillä useampia mielenkiintoisia yleiskaavakohteita ja kasvavana kaupunkina tarjoamme yleiskaavallisia suunnitteluhaasteita myös jatkossa. Yleiskaavasuunnittelijan työnkuvaan kuuluvat myös väestöennusteiden laatiminen, yhdyskuntarakenteen kehityksen seuranta ja osallistuminen palveluverkkosuunnitteluun.

Kangasalan kaavoituksen palveluyksikössä pääset osaksi kehityshenkistä yhdeksän hengen tiimiä, jossa on hyvä yhteistyön kulttuuri. Tarjoamme sinulle nykyaikaiset työvälineet, ohjelmistot ja työpisteen, joskin myös osittainen etätyö on mahdollista. Me arvostamme oman osaamisen kehittämistä sekä työyhteisön kehittämistä ja tarjoammekin paljon koulutusmahdollisuuksia. Työhyvinvoinnin tukemiseksi meillä on käytössä mm. hyvät ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut, uintietuus Kangasalan uimahallissa sekä hyvinvointietuus

Kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:ssä säädetty kelpoisuus. Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista esiintymistaitoa, kunnallishallinnon sekä maankäyttöön ja vesihuoltoon liittyvien normien tuntemusta, näyttöjä yleiskaavojen ja haja-asutusalueen suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta, konsulttien ohjauksesta sekä projektinhallintaosaamista.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi p. 044 1336 773 ja kaupungingeodeetti Teemu Valkolehto p. 050 596 9125.