Rakennustarkastaja, Hämeenkyrön kunta, hae 9.5.2021 mennessä

21.4.2021

Rakennustarkastajan hakuaikaa on jatkettu.

Rakennustarkastaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennustarkastajalle määrätyistä viranomaistehtävistä ja valmistelee omalta osaltaan esitykset rakennusvalvontaviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle. Rakennustarkastajan keskeisiä tehtäviä ovat lupahakemusten käsittely, rakennuslupien myöntäminen ja rakentamiseen liittyvien katselmuksien suorittaminen. Lisäksi rakennustarkastajan tulee huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennustarkastajaa haetaan työpariksi toiselle rakennustarkastajalle. Rakennusvalvonta kuuluu kunnan elinympäristöpalveluihin.

Hämeenkyrön rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (Lupapiste.fi) ja sähköinen arkistointi, Facta-rakennusvalvontaohjelma, WebGIS-paikkatietojärjestelmä ja asianhallintaohjelma CaseM.

Viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n 3 momentin mukainen kelpoisuus tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelystä.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua kehittyä työtehtävissään, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja sekä yhteistyökykyä työyhteisössä. Lisäksi arvostamme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Virka on täytettävissä sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen alan sopimuksen mukaisesti. Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Viran hakuaika päättyy 9.5.2021 klo 16. Hakemukset tulee lähettää sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 341604). Hakemukseen pyydetään liittämään CV sekä palkkatoive. Haastattelut pidetään 17.5.2021 klo 9-14 Hämeenkyrön kunnassa poikkeusolot huomioiden. Tämä päivä ja aika ovat sitovat.

Lisätietoja

http://www.hameenkyro.fi