Tilapalvelupäällikkö, Jämsä

9.3.2022

Haku päättyy: 18.3.2022 14:59
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 9.3.2022 11:20
Työn luonne: Kokoaikatyö

Jämsän kaupungin tilapalveluissa on haettavana tilapalvelupäällikön virka.

Tilapalvelupäällikkö vastaa kaupungin tilapalveluiden tulosalueen päällikön tehtävistä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on työn tekemiseen soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaminen sekä vähintään viiden vuoden kokemus tehtäväkokonaisuuden tehtäväalueelta.  Tilapalvelupäällikkö osallistuu elinvoimatoimen johtoryhmään, joka kokoontuu kerran viikossa.

Työ on monipuolista mm. seuraavat  tehtävät kuuluvat tilapalvelupäällikölle:

  • tulosalueen johtaminen, budjettivastuu ja hallinnolliset tehtävät
  • tulosalueen toiminnan kehittäminen esim. Haahtela-ohjelmistot
  • korjauskohteiden suunnittelu talousarvioon ja suunnitelmavuosille
  • toimia asiantuntijana kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa
  • rakennus-, peruskorjaus- ja korjauskohteista vastaaminen; talous, suunnitteluttaminen ja suunnittelun ohjaaminen, rakennuttamisen valvonta
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennuskohteissa
  • määrittää kiinteistöjen vuokra-arvot ja tehdä tilojen vuokrasopimukset
  • toimia sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana

Edellytämme hakijalta kehittämismyönteistä asennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kokemusta esimiestoiminnasta ja julkisista hankinnoista, hankintalain hyvää tuntemusta, hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, kykyä toimia tehokkaasti sekä itsenäisesti että ryhmässä ja tilaajavelvoitteiden sekä rakennusalan yleisten sopimusehtojen tuntemusta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran hakuaikaa on jatkettu 4.3. – 18.3.2022 klo 15:00. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Jämsän kaupunki tulee henkilöstön hyvinvointia mm. tarjoamalla henkilöstölleen Edenredin liikunta- ja kulttuuriedun.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.  Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palvelussuhteen alussa viranhaltijan edellytetään osallistuvan Jämsän kaupungin työterveyshuollon suorittamaan työhöntulotarkastukseen.

Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Jätähän hakemuksesi Kuntarekry-sähköiseen rekrytointijärjestelmään torstaina 18.3.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat virka-aikana vs. kiinteistöpäällikkö Mika Maahi p. 0400 635 468 ja vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Linkkio hakulomakkeeseen (Kuntarekry): https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tilapalvelupaallikko-413714-1/
https://jamsa.fi