Edunvalvonta

Jäsenmaksunsa vastikkeeksi KTK:n jäsen saa mm. edunvalvonnan valtakunnallisella, keskusliitto- ja paikallistasolla.

 Paikallinen edunvalvonta ja järjestötoiminta

Paikallista edunvalvontaa ja järjestötoimintaa johtaa noin 110 KTN:n paikallisyhdistystä (pyry) eri puolilla Suomea. Paikallisyhdistykset kattavat kaikki Suomen kunnat, kuntayhtymät ja kunnalliset osakeyhtiöt. Paikallisyhdistysten toimintaan osallistuvat KTK:n jäsenliittojen edustajien lisäksi myös ne STTK:laiset kuntasektorin järjestöt, joilla on jäseniä yhdistysten toiminta-alueella. Paikallisen edunvalvonnan lisäksi KTN:n paikallisyhdistykset järjestävät alueensa jäsenistölle mm. tiedotus-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia. KTK:n toimintarenkaat (ToRe) koordinoivat alueellista toimintaa ja pitävät paikallisille toimijoille ja jäsenistölle kokouksia sekä koulutus- ja virkistystilaisuuksia.