Tekniikka ja Terveys KTN ry

 

Tekniikka ja Terveys KTN ry edustaa JUKO:n kautta kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa  ja/tai esimiesasemassa olevia sekä teknisen koulutuksen saaneita teknisiä toimihenkilöitä.  Lisäksi KTN ry edustaa kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa ja/tai esimiesasemassa olevia sekä teknisen koulutuksen saaneita teknisiä toimihenkilöitä. Jäsenistön kokonaismäärä on yli 10 000.

KTN perustettiin huhtikuussa 1993 ja toukokuussa 1993 sille siirrettiin pääsopijaoikeudet STTK-J:ltä. JUKO ry:n jäsenjärjestöksi KTN liittyi 1.6.2014.

JUKO on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä. Se neuvottelee ja tekee keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajat KT:n kanssa.

KTN:llä on edustus JUKO:n kautta pääsopijajärjestöjen ja KT:n välisissä työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Muita pääsopijajärjestöjä ovat Kunta-alan Unioni ja KoHo.

Palvelualoilla KTN neuvottelee Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa alan työehtosopimuksesta.

Energia-alalla KTN neuvottelee ja tekee työehtosopimuksia Energiateollisuus ET ry:n kanssa.

Tekniikka ja Terveys KTN ry
Rautatieläisenkatu 6,

00520 Helsinki
www.ktn-ry.fi