Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Uudet virka- ja työehtosopimukset KT Kuntatyönantajat sivuilla:

TS 2018 - 2019

 

TS-18:n palkkaratkaisu

TS-18:n palkkaratkaisuja on selostettu KT:n yleiskirjeessä 4/2018

  • Yleiskorotus 1.5.2018 lukien
  • Yleiskorotus 1.4.2019 lukien
  • Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.5.2018 ja 1.4.2019
  • Vähimmäispalkka 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien
  • Työaikamuutoksesta johtuva tehtäväkohtaisen palkan korotus
  • Keskitetty järjestelyerä (0,3 %) 1.1.2019 lukien
  • Paikallinen järjestelyerä (0,9 %) 1.1.2019 lukien
  • Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tammikuussa 2019