Henkilökunnan yhteystiedot

 

Toimisto-organisaatio perustuu asiantuntijaorganisaatioon, jossa jokaisella asiantuntijalla on oma vastuualue. Toimiston esimiehenä toimii toimialajohtaja.

 

Puheenjohtaja Sari Estilä
045 310 6797
sari.estila(ät)ktk-ry.fi

 • Keskusliiton johtaminen; sisäinen ja ulkoinen järjestötoiminta
 • Talouden, toiminnan ja hallinnon kehittäminen sekä hallinnolliset ratkaisut
 • Yhteydet eri sidosryhmiin, työnantajiin, jäsenjärjestöihin, muihin organisaatioihin ja päättäjiin
 • Akavan hallituksen jäsen, KTN ry:n puheenjohtaja
 • KTK:n sopimukset eri yhteistyötahojen kanssa
 • TES/VES -neuvottelutoimintaan osallistuminen

Toimialajohtaja Jari Järvi
040 718 5138
jari.jarvi(ät)ktk-ry.fi

 • Työlainsäädäntö
 • Sopimukset
 • Yhteistoiminta-asiat
 • Työsuojelu
 • Oikeusturva-asiat
 • Eläkeasiat
 • Toimiston esimies, henkilöstöasiat

Järjestösihteeri Emmi Pajunen
045 675 0201
emmi.pajunen@ktk-ry.fi

 • Taloushallinto
 • Järjestötoiminta
 • Viestintä
 • JATTK-kassan asiamies

Jäsensihteeri Sanna Paakki 
09 4257 7490
sanna.paakki@ktk-ry.fi, jasenpalvelu@ktk-ry.fi

 • Jäsenpalvelu
 • Työnantajaperintä
 • Jäsenrekisteri ja sen rahaliikenne
 • Jäsenliittymiset ja -maksut, jäsentietojen muuttaminen, jäsenkortit
 • Yhdistysten tarvitsemat raportit
 • JATTK-kassan asiamies

Työmarkkina-asiamies Tomas Wass
 040 525 0515
tomas.wass(ät)ktk-ry.fi

 • Paikallisen neuvottelu- ja edunvalvontatoiminnan tukeminen
 • KTK:n alueellisen järjestötyön organisoiminen
 • Suhdetoiminnan ja yhteistyön kehittäminen paikallisesti
 • Alueellisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen
 • Jäsenhankintatempaukset alueilla

Koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen 
040 731 0069
sampo.kilpelainen(ät)ktk-ry.fi

 • Paikallisen neuvottelu- ja edunvalvontatoiminnan tukeminen
 • KTK:n alueellisen järjestötyön organisoiminen
 • Suhdetoiminnan ja yhteistyön kehittäminen paikallisesti
 • Alueellisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen
 • Tilastointi
 • Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja järjestökoulutus
 • Jäsentutkimukset ja -tilastot
 • Jäsenhankintatempaukset alueilla
 • Kehittämis- ja toimintaympäristöanalyysit
 • Palkkatilastot paikallisiin tarpeisiin
 • Ammatillinen koulutus ammatillis-aatteellisten järjestöjen kanssa

 


KTK Tekniikan Asiantuntijat ry laskutustiedot

   Y-tunnus: 0201552-1
   Verkkolasku-osoite: 003702015521
   Välittäjän tunnus: 003708599126
   Välittäjä: Liaison Technologies 

   Paperiset ostolaskut:
   KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
   PL 3
   00521 Helsinki